Schermafbeelding 2021-03-26 om 15.40.33.
roel.jpg

afstudeerexpositie

scenografie

kostuumontwerp

ask

?

Monumentaal, Filmisch, Direct en geëngageerd, dat zijn de pijlers waarop ik mijn ontwerpen maak.

Mijn naam is Roel, en ik ben één van de afstuderend scenografen van lichting 2021.

Mijn doel is verrassende en doeltreffende theatrale werelden te scheppen

en deze een actief onderdeel te laten zijn van een dramaturgische ontwikkeling of de omgeving.

Dit zowel op de theatervloer als daarbuiten, In de fysieke ruimte als de digitale wereld.

Voor mij heeft theater heeft de unieke kracht allerlei kunstvormen en (technische) middelen te combineren.

En deze samen te brengen om belangrijke verhalen en gebeurtenissen vertolken aan een publiek.

Monumental, cinematic, direct and engaged, those are the pillars on which I construct  my designs.

My name is Roel, and I'm one of the graduating scenography students from the class of 2021.

My goal is to create surprising and effective theatrical worlds.And let them be an active part of the dramaturgical development or its immediate surrounding.

Whether it is for the stage  or the outside world outside, in a physical space  or the digital world.

For me Theatre has the unique  power to combine  all sorts of art and (technical) resources.

And Bring them together to tell important and engaging stories to the  audience

 
 
DSC_0387001.JPG
 

Praktijkproject - Suicide Sisters

_MG_6486.jpg

In samenwerking met afstuderend regisseuse Eva van Kleef en productiehuis Het Laagland heb ik het decorontwerp gemaakt voor de voorstelling Suicide Sisters. Deze jeugdvoorstelling is geïnspireerd op het boek The virgin suicides van de Amerikaanse schrijver Jeffrey Eugenides. Suicide Sisters is een coming-of-age verhaal waarin levenslust en de dood lijnrecht tegenover elkaar komen staan. 

Bij het maken van deze voorstelling ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en opzetten van het decor en lichtplan. 

For the play Suicide Sisters I've made a set and lighting design, in cooperation with graduating director student Eva van Kleef and production house Het Laagland. This youth play is inspired by the book The virgin suicides by american writer Jeffrey Eugenides. Suicide Sisters is a coming of age story in which lust for life and death are being put in perspective.

For thisproject I was responsible for the designing, building and making of the set design and light plan.

 
 

S
U
I
C
I
D
E

S
I
S
T
E
R
S
Decor ontwerp / Stage design

Ontwerp proces / Design proces

Suicide Sisters - schetsboek
Suicide Sisters - schetsboek

press to zoom
Suicide Sisters - schetsboek
Suicide Sisters - schetsboek

press to zoom
Suicide Sisters - schetsboek
Suicide Sisters - schetsboek

press to zoom
Suicide Sisters - schetsboek
Suicide Sisters - schetsboek

press to zoom
1/7
Suicide Sisters - inspiratie
Suicide Sisters - inspiratie

press to zoom
Suicide Sisters - inspiratie
Suicide Sisters - inspiratie

press to zoom
Suicide Sisters - inspiratie
Suicide Sisters - inspiratie

press to zoom
Suicide Sisters - inspiratie
Suicide Sisters - inspiratie

press to zoom
1/9

De voorstelling Suicide Sisters gaat over 3 jongens die hun middelbareschooltijd herleven en met name de zusjes Lisbon, zij zaten op dezelfde school als de jongens. Allen waren zij smoorverliefd op de zussen die uiteindelijk allemaal zelfmoord zullen plegen. 

Voor het decor ben ik vooral op zoek gegaan naar een omgeving die erg associatief is met het leven van een groep jongeren maar gelijktijdig niet direct definieerbaar is. 

The play Suicide Sisters is about 3 Boys who are reliving their high school years, and their relation to the Lisbon sisters who where at the same school. All three of them were in love with these sisters, unfortunately they all committed suicide.

For the set design I mainly searched for a undefined space where the play would take place. This space would have to be easily associative with the world the characters live in.

 
 
 

Naast het zoeken van inspiratie beelden ben ik vrij snel bezig gegaan met het schetsen van ruimtes en vormen. Hierbij zocht ik vooral naar een omgeving die meerdere associaties met zich meebracht. Ik zocht naar manieren om licht in te zetten om de ruimte in een andere sfeer of context te plaatsen. dit deed ik in eerste instantie in 2D schetsen om deze vervolgens om te zetten in een 3D tekening waarbij ik ook lichten kon plaatsen.

 

Together with the research, I started drawing some first sketches to get an idea of what the set design could look like. I wanted to create a space that is able to have multiple associations. To achieve this I looked for ways to implement light as a way to change the context and impression of the set. I did this with 2D sketches which were then drawn in 3D programs in which I could also place lights.

 
 
 

Bij het bedenken van het decorontwerp kwam ik er snel achter dat ik licht wil gaan gebruiken om de ruimte te transformeren. Om hiermee te experimenteren ben ik na het maken van mijn schetsen aan de slag gegaan in het 3D tekenprogramma 3Ds max.
Dit programma geeft mij de mogelijkheid om naast het maken van vormen ook te spelen met licht. 

Daarnaast geven de renders die ik in dit programma maak een goed beeld van hoe het uiteindelijke theatrale beeld eruit kan zien. Dit helpt enorm in de communicatie met de regisseur, maar ook de kostuumontwerpster. Hierdoor kan zij ook al zien wat het licht doet met de kleuren van de kostuums.

When making my set design I quickly came to the conclusion that I wanted to use light to transform the scenography. I used the 3D drawing programme 3Ds max to experiment with this concept which enabled me to see how light would behave in a space. 

The images I can produce with this programme also create a realistic idea of what the set design would eventually look like. This helps al lot when communicating the concept with the director, but also with the costume designer. Because of these images she was able to see what the light would do with the color of the costumes beforehand.

 
 
 
 
Suicide Sisters - renders
Suicide Sisters - renders

press to zoom
Suicide Sisters - renders
Suicide Sisters - renders

press to zoom
Suicide Sisters - renders
Suicide Sisters - renders

press to zoom
Suicide Sisters - renders
Suicide Sisters - renders

press to zoom
1/11
Suicide Sisters - bouwproces
Suicide Sisters - bouwproces

press to zoom
Suicide Sisters - bouwproces
Suicide Sisters - bouwproces

press to zoom
Suicide Sisters - bouwproces
Suicide Sisters - bouwproces

press to zoom
Suicide Sisters - bouwproces
Suicide Sisters - bouwproces

press to zoom
1/8

Bij deze productie was ik volledig verantwoordelijk voor alles wat met decor en licht te maken had. Dit betekende dat ik het hele decor opzette van schets tot bouw, tot aan het lichtontwerp in de schouwburg. 

Voor het decor was vooral het materiaal van belang, hiervoor deed ik uitgebreid onderzoek. Voor de wanden zocht ik naar een materiaal dat makkelijk aangetast kan worden en de look heeft van een tegelmuur. Het moest daarom makkelijk afwasbaar zijn, en daarnaast niet te zwaar omdat het decor ook moet rondreizen.
uiteindelijk kwam ik uit op hardboardplaten met tegelmotief, deze zijn licht van gewicht en daarmee ook makkelijk vervoerbaar.

For this production I took full responsibility for everything that was related to set and light. I hence did the set design, set construction and the lightplan in the theatre itself.

For the set itself I focused a lot on searching for the right materials. For the white walls I looked for a material that could be drawn upon and have the specific tile look I was going for. It had to be easily washable but also not too heavy so it could go on tour. I ended up using hardboards with a tile texture. This material is lightweight and with that easily movable.

 
 
 

Het tweede onderdeel van het decor was een groot lichtobject in de vorm van een roze plastic gordrijn. Voor dit materiaal liet ik ook meerdere stalen leveren om te bepalen welk materiaal het juiste effect gaf in combinatie met licht.

Tijdens het proces deelde ik constant mijn progressie met de regisseuse en kostuumontwerpster. Hierbij waren duidelijke tekeningen en communicatie cruciaal.
Door constant te blijven communiceren raakten we elkaar niet los in het proces terwijl we elkaar wel de vrijheid gaven autonoom te werken.
 

The Second part of the set design is a large light object in the shape of a pink plastic curtain. The main criteria was the way the material would react to light, to figure this out I did research into different materials and ordered different samples to see what would work.

During the desing process, I constantly communicated my progress with the director and the costume designer clear readable drawings and clear communication where crucial in this process. Because of this constant and clear communication we never lost track of the end result which allowed us to work autonomously form each other towards the end.

 

Vorm onderzoek

eerste schetsen

Bouw proces

 

Ontwerpproject - Othello

OTH_render_21.jpg

Het welbekende stuk van William Shakespeare Othello was het gekozen stuk voor dit afstudeerontwerp. Bij het lezen van de toneeltekst ben ik vrijwel direct linken gaan leggen naar hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. vanuit hier ontstond het concept Othello & complotdenkers. In dit concept leg ik het stuk Othello naast complottheorieën als Q-anon.
Hiernaast ben ik ook gaan kijken naar de manier hoe media de maatschappij kan beïnvloeden en onze perceptie naar andere mensen kan vormen. Dit voorstellingsconcept is vormgegeven voor het Schauspielhaus Bonn.

The well known play Othello by William shakespeare was the play chosen for the graduation stage design project. When reading the play I immediatly started to make connections to contemporary events. From this, my concept called  Othello & conspiracy theorists was born. In this concept I'm comparing the play Othello with conspiracy theories like Q-anon.I also started researching the way media can influence society and change our perception of certain people. This stage design was designed for the Schauspielhaus Bonn.

 
 

OTHE

L

LO

Decor ontwerp / Stage design

Eind visuals

Onderzoek / Research

procesboek_v.1.02_Pagina_10.jpg

Mijn startpunt voor dit concept Othello en complotdenkers, begon bij een artikel gepubliceerd door De Volkskrant (Q-Anon > 03-07-2020). Het artikel gaat in op de van oorsprong Amerikaanse complottheorie Q-Anon. Aanhangers van de complot theorie geloven dat de democratische partij en andere gelieerde elite samenspannen om samen de wereldmacht te behouden. Ten tijde van dit ontwerp proces was 
Donald Trump nog aan de macht in de VS en waren er ook de gekste theorieën rond de Covid-19 pandemie.
kortom, genoeg redenen om dit onderwerp een grote rol te geven binnen mijn concept voor deze voorstelling.

Maar waar ligt dan de link met complotdenkers en het door Shakespeare geschreven theaterstuk?
Voor mij lag deze link voornamelijk in de manier waarop Jago mensen om zich heen weet te bespelen en naar zijn eigen hand weet te zetten door middel van leugens. De manier waarop hij omgaat met de waarheid is erg te vergelijken met de manier hoe complottheorieën leugens verspreiden en mensen aanspoort tot actie over te gaan. Dit soort theorieën bestaan weliswaar alleen op het internet, maar het wordt gevaarlijk als dit soort leugens mensen aansporen tot geweld, de bestorming van het Kapitool in Washington begin 2021 is hier een schoolvoorbeeld van.

My first ideas for the concept sparked  when reading an article written in De Volkskrant (published  on

03-07-2020). The article introduces the origins of the American conspiracy theory Q-anon. Its supporters believe that the democratic party and its elite allies conspire together to maintain world domination. At the time of my design process, Donald Trump was still president of the US and there were also absurd theories about the Covid-19 pandemic going around.Hence, there were enough reasons to give this subject a prominent role in my concept for this theatre play.

But then where is the link with conspiracy theorists and the play written by Shakespeare?
For me the connection was very prominently found with the way Jago Finds a way to influence the people around him with the use of lies. this  can be compared to the way conspiracy theories are spreading lies to manipulate  people and make them act accordingly . Although these kind of conspiracies only exist online, they becometruly dangerous when they lead people to  commit acts of violence, the storming of the Capitol in Washington at the start of 2021 is a prime example of this.

 

 
 
 
 
1240 (1).webp
procesboek_v.1.02_Pagina_12.jpg

Naast complottheorieën wil ik ook focussen op de manier waarop Media onze perceptie kan veranderen, en dan specifiek onze perceptie op mensen. Waar Jago media gebruikt als een wapen om te krijgen wat hij wil, kan media ook slachtoffers maken. Momenteel leven we in een tijd waarbij iedereen zijn stem kan laten horen via sociale media, aan de ene kant is dit positief. Maar deze ontwikkeling heeft ook keerzijdes, zo leven we ook in een tijd waarbij dagelijks mensen door middel van social media vernederd en aangevallen worden.

De manier waarop deze mensen online aangevallen worden is voor mij erg te linken aan de manier waarop Othello langzaam zijn mentale staat en aanzien verliest door de leugens die door Jago verspreid worden.

Ik vond ook een goede vergelijking met de manier waarop minister Grapperhaus werd aangevallen in de media door een foto van hem op een bruiloft waar hij de Corona regels van destijds overtrad.

Op sociale media werd deze toch redelijk kleine fout vrijwel direct groot uitgemeten en werd de geloofwaardigheid van de minister in twijfel getrokken. 

Besides conspiracy theories I also want to focus on the way media can change our perception, specifically our perception of other people. Jago, uses media as a weapon to get what he wants. Yet this also means his actions will lead others to be deceived and harmed. We live in a time where everybody can let their voice be heard through social media, but this development also has a dark side, as people can also easily be humiliated and attacked through the same platforms. The way these people are attacked online is very comparable to the way Ohtello is slowly going insane because of the lies that Jago has been spreading.

I've also found a good comparison to the way Dutch minister Grapperhaus was attacked by the media because of a picture that was taken at a wedding where he violated the corona restrictions. This quite minor mistake was blown up in the media, so much so that people started to doubt his credibility as a minister.

 

 

 
procesboek_v.1.02_Pagina_12.jpg

Omdat de voorstelling zich grotendeels afspeelt in Cyprus ben ik ook onderzoek gaan doen naar de tumultueuze geschiedenis van deze locatie. Het gelijknamige eiland is namelijk in 1964 verdeeld in 2 delen na een conflict tussen Griekse en Turkse Cyprioten. Door het conflict ligt er tot de dag van vandaag een V.N. bufferzone tussen het Turkse en Griekse deel van het eiland om verder conflict te voorkomen.
 
In deze bufferzone ligt ook het vliegveld van de hoofdstad Nicosia. Omdat niemand in deze buffer zone mag komen ligt het gebouw er al jaren verlaten bij. Ik raakte geïnspireerd door de architectuur van het verlaten vliegveld, met name de cassetten in de wanden van de zijkant van het gebouw. Ook de oude raampartijen die de enige vorm van licht zijn voor het pand waren een inspiratiebron voor mij.

Because the play is mostly set in the country of Cyprus I decided to research the tumultuous 

history of the country. The eponymously called island has been divided in 2 parts since 1964, after a conflict between Greek and Turkish Cypriots. because of this conflict the U.N. has installed a bufferzone to prevent conflict between the two sides.

 

Within this bufferzone you can also find the old aiport of the capitol Nicosia, which has been abandoned  for years. I got inspired by the architecture of the abandoned airport, mainly the cassette wall on the side of the building. I also got inspired by the  old windows that create the only source of light inside the building.

 
 
 
 
Nicosia International Airport
Nicosia International Airport

press to zoom
Nicosia International Airport
Nicosia International Airport

press to zoom
Nicosia International Airport
Nicosia International Airport

press to zoom
Nicosia International Airport
Nicosia International Airport

press to zoom
1/5

Ontwerp Proces/ Design Proces